Concurs

 

 

Regulamentul Campaniei Coseli

 Esența Tradiției stă în Sufletul tău!

Valabil în România 
Perioada campaniei: 26 Martie 2018 - 20 Aprilie 2018

 

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

 1. Organizatorul concursului „Esenta traditiei sta in sufletul tau!” este compania

S.C. Coseli S.A. cu sediul in Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43, CIF RO1974954, inregistrata in Registrul Comertului sub. Nr. J22/2341/1992, cont RO55OTPV140000085766RO03 deschis la OTP Bank, (denumita in continuare “organizator” sau S.C. Coseli S.A.), avand numar de operator de date cu caracter personal 17648.

 1. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare "Regulament Oficial"), potrivit celor mentionate mai jos.

 2. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.coseli.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, pe adresa de email contact@webmagnat.ro pe intreaga durata a Concursului potrivit celor mentionate in Articolul 3.

 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa autentificarea si publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe site-ul web www.coseli.ro si pe pagina de facebook - https://www.facebook.com/CeEsteEsential/

 4. Concursul se va derula prin intermediul companiei S.C. WebMagnat S.R.L. – agentie web design si publicitate, cu sediul social in Iasi, str. Splai Bahlui, Mal Stang, nr. 37, înregistrata la Registrul Comertului Iasi cu numarul J22/3595/2007, CUI 22991354, reprezentata de Coroama George Delian, in calitate de Administrator si inregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand nr. inregistrare ANSPDCP: 31545 (denumita in continuare “Agentia organizatoare”).

 5. Agentia organizatoare va colecta datele cu caracter personal ale participantilor si va face toate demersurile necesare in vederea desfasurarii in conditii optime a concursului.

 6. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara la nivel national. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot transmite un mesaj la adresa de e-mail marketing@coseli.ro sau la sediul organizatorului pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Concursului

 1. Concursul se desfasoara in perioada 26 martie 2018 (ora 00:00:01) si pana la data de 23 aprilie 2018, ora 23:59:59, pe pagina oficiala de companie – reteaua sociala Facebook - https://www.facebook.com/CeEsteEsential/, dar si in aplicatia dezvoltata pentru Campania “Esenta traditiei sta in sufletul tau!”.

 2. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

 1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice majore, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

 2. La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

 2. Membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul 1 de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

 3. Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Concurs.

 1. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.

 3. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare a Concursului. Inscrierea in Concurs

 1. Participantii se pot inscrie in concurs oricand, incepand cu data de 26 martie 2018, (ora 00:00:01) si pana la data de 20 aprilie 2018, ora 23:59:59.

 2. Un participant poate participa la toate premiile, insa participantii care au castigat deja unul dintre premiile saptamanale nu vor mai avea posibilitatea de a castiga un alt premiu saptamanal. In cursa marelui premiu intra toti participantii care indeplinesc conditiiile concursului, inclusiv cei care au castigat deja unul dintre premiile saptamanale.

 3. Conditia minima pentru ca un participant sa intre in concurs este sa se inscrie in pagina concursului cu ajutorul contului de Facebook și să dea Share Public aplicației.

Articolul 6. Premiile Concursului

6.1. In cadrul Concursului se vor acorda, urmatoarele premii:

 • 36 premii ce constau in pachete cu produse Coseli (in valoare de 15 lei, ce vor contine esente, superesente, zahar vanilinat, bicarbonat de sodiu si colorant) si produse brand-uite cu Logo-ul Coseli ( sorturi, instrumente pentru bucatarie: tel, farfurii, cani). Acestea vor fi acordate prin extragere la sorti ( se vor acorda 9 premii/saptamana), in perioada 26 Martie-20 Aprilie 2018.

                            Valoare totala premii mici: 1080 RON

 

 • 3 premii reprezentate de vouchere ce vor fi utilizate la restaurantele alese de catre castigatori. Acestea ii ofera castigatorului posibilitatea de a lua masa la unul dintre restaurantele preferate, voucherul fiind pentru 2 persoane.

 

                                          Valoarea totala a voucherelor: 450 de lei

 

 • Premiul cel mare: Sejur de doua nopti pentru doi adulti, in perioada 4-6 Mai la HOTEL SOFIA 4*/ Sucevita in valoare de 455 de lei.

                                      VALOAREA TOTALA A PREMIILOR: 1985 RON

Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor

 1. Desemnarea castigatorilor se va face astfel:

 1. Cele 36 premii vor fi acordate utilizatorilor care indeplinesc cerintele concursului desfasurat pe pagina oficiala Coseli- https://www.facebook.com/CeEsteEsential/ . La sfarsitul fiecarei saptamani de campanie se vor acorda 9 premii prin tragere la sorti cu ajutorul platformei random.org. Tragerea la sorti pentru premiile saptamanale va avea loc in fiecare zi de vineri din saptamana ( mai exact, 30 Martie, 6 Aprilie, 13 Aprilie si 20 Aprilie), la sediul agentiei colaboratoare (SC.WEBMAGNAT SRL), localizat pe Splai Bahlui Mal Stang, numarul 37. Utilizatorii care au castigat deja unul din cele 36 premii nu vor mai avea posibilitatea de a castiga un alt premiu saptamanal, insa acestia vor ramane in cursa pentru marele premiu.

 2. Sejur de doua nopti pentru doi adulti, in perioada 4-6 Mai la HOTEL SOFIA 4*/ Sucevita- se va acorda in urma unei trageri la sorti, organizata pe https://www.random.org/ si va include toti participantii care s-au inscris la concurs in perioada 26 Martie 2018 (ora 00:00:01) si pana la data de 20 Aprilie 2018 (ora 23:59:59).

 1. Tragerea la sorti pentru desemnarea marelui premiu se va efectua in data de 23 aprilie 2018, la sediul Organizatorului, la ora 14.00.

 2. In total vor fi desemnati 40 castigatori, distribuiti astfel:

 • 36 premii ( se vor acorda 9 premii/saptamana) reprezentate de produse mici brand-uite cu Logo-ul Coseli (( sorturi, instrumente pentru bucatarie: tel, farfurii, cani)).

 • Premiile saptamanale se vor acorda la sfarsitul fiecarei saptamani de campanie (30 Martie, 6 Aprilie, 13 Aprilie si 20 Aprilie), prin extragere la sorti.

 • Participantilor care au castigat deja unul dintre premiile saptamanale nu le este permis sa participe si la celelalte extrageri pentru premiile saptamanale, insa vor intra in extragerea pentru castigarea marelui premiu.

 • Sejur de doua nopti pentru doi adulti, in perioada 4-6 Mai la HOTEL SOFIA 4*/ Sucevita ce include: masa, cazare, piscina interioara, sauna si masaj. Castigatorul va avea posibilitatea de a vizita Manastirile din apropiere.

 • Castigatorul marelui premiu ( Excursie la Manastirile din Zona Moldovei) are astfel posibilitatea sa mearga insotit de catre o persoana, la alegere.

- Transportul catre locatia sejurului (Sucevita) nu este inclus in pachetul mentionat anterior. acesta fiind suportat in totalitate de catre castigator.

 1. Castigatorii premiilor desemnati prin tragere la sorti nu pot ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

 2. Transportul pentru produsele cadou este asigurat de organizator.

 3. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 4. Daca in timpul Concursului nu se inscrie nici un participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

 5. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concurs, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 6. Valoarea totala a premiilor oferite pe parcursul campaniei “Esenta traditiei sta in sufletul tau!” este de  1985 RON.

Articolul 8. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor

 1. In data de 20 aprilie 2018 se vor anunta castigatorii premiilor mai sus mentionate, iar lista completa a acestora va fi disponibila pe www.coseli.ro si pe pagina oficiala de companie- https://www.facebook.com/CeEsteEsential/

 2. In termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor, Organizatorul va incerca sa ii contacteze, telefonic sau prin e-mail. In eventualitatea in care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund la telefon sau la e-mail in termen de 2 zile de la primirea e-mailului), Organizatorul va mai incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de doua.

 3. Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile.

 4. Daca potentialul castigator nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nr. de telefon nu este alocat, este gresit, etc) sau nu si-a revendicat sau refuza premiul sau nu respecta conditiile Regulamentului sau termenul precizat de Organizator, in termen de 2 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa fie redistribuit rezervelor in ordinea extragerii.

 5. Termenele si conditiile de revendicare si (pre)validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

 6. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

 7. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.

 8. Prin e-mailul de confirmare castigatorul va indica intervalul orar in care poate fi gasit, precum si daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea coletului. Aceasta persoana trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minim 18 ani impliniti. De asemenea, prin acelasi e-mail isi va asuma si transmite in scris acordul sau personal pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

 9. Nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

 10. Expedierea premiilor se va face prin curier prin grija directa a Organizatorului si pe seama acestuia in termen de 7 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.

 11. Inmanarea premiului de catre curier se va face in urma verificarii actului de identitate al participantului declarat castigator sau a persoanei declarate de acesta ca avand dreptul de a primi coletul, in baza unui proces verbal de predare primire semnat personal de catre participantul declarat castigator sau de catre persoana responsabila. Procesul verbal va consemna si acordul castigatorului pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Articolul 9. Raspunderea

 1. Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

 2. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 3. Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta  prezentul Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

 • Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

 • Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

 • Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulament Oficial si in scopul declarat prin acesta. ( Pentru trimiterea premiilor, participantul ii va trimite Organizatorului sau Agentiei colaboratoare adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon si adresa.)

 1. Organizatorul prezentului Concurs:

 • Nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

 • Este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

 • Nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

 • Isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.

Articolul 10. Protectia datelor cu caracter personal

 1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursului se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare si a imputernicitilor sai.

 2. Astfel, Organizatorul si SC WEBMAGNAT SRL, implicati in derularea Concursului, garanteaza tuturor participantilor la Concurs (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

 3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Articolul 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

 4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

 1. Dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 2. Dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 3. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 4. Datele oferite de participanti la campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si de catre imputernicitii sai si vor putea fi folosite de catre acestia:  
  a) pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei;    
  b) in scopuri de reclama, marketing si publicitate constand in efectuarea de comunicari comerciale prin email, sms, posta sau alte mijloce de comunicare directa.
                         

 5. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participanții își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrată de Organizator și imputernicitii acestuia.

 6. Lista tuturor castigatorilor si a premiilor castigate va fi facuta publica pe site-ul www.coseli.ro si pe pagina oficiala de companie - https://www.facebook.com/CeEsteEsential/

Articolul 11. Taxe si impozite

12.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Articolul 12. Incetarea Concursului inainte de termen

13.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul web www.coseli.ro.

Articolul 13. Forta Majora si Cazul Fortuit

 1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

 3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.


    3.1. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

 1. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

      -tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

      -orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

      -eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

 1. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 14. Litigii

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

Articolul 15. Regulamentul Oficial

15.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit oricarui solicitant pe www.coseli.ro sau la adresa de e-mail contact@webmagnat.ro, pe intreaga durata a Concursului (a se vedea Articolul 3 sau a se vizita urmatoarea adresa de Internet: www.coseli.ro), sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa: Iasi, Bd. Poitiers, Nr. 43.

*promotia nu este în niciun fel sponsorizată, susținută sau administrată de Facebook sau în asociere cu Facebook.